Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kątach Wrocłwskich wydzieliła się w roku 1983 z jednej z największych i nastarszych wrocławskich Spółdzielni Mieszkaniowych tj. ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec". Najstarszym zasobem mieszkalnym był budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Barlickiego 3-5 w Kątach Wrocławskich (obecnie wspólnota mieszkaniowa), najnowsze budynki zostały ukończone w roku 1994 przy ul. Okulickiego 12 i 16. Obecnie w zasobach spółdzielni znajduje się 7 budynków mieszkalnych, lokal usługowy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Drzymały", budynek biurowy, grunty własne oraz grunty w wieczystym użytkowaniu.